Korte verhalen

Zet ook uw verhalen op 1001KorteVerhalen.nl

Heeft u nog geen account? Meld u gratis aan!

Print dit gedicht

Pater van Merem

Pater van Merem

Een van de ingehuurde predikers voor de vasten , was een witte pater van de “Paters Merem “ uit Bilzen;
Herbert ( zo kende wij hem bij ons thuis ) kon geweldig uithalen op de preekstoel, maar was thuis een graag geziene gast;
Nadat de preek gedaan was, en ook op andere dagen, sprong hij regelmatig thuis binnen voor een tas koffie of een borrel, soms at hij mee wat de pot schafte die avond
De gesprekken die daar gevoerd werden waren niet voor ons kinderen bestemd , wij moesten dan altijd wat vroeger dan anders het bed in, daar was niets tegen te doen.
Naar boven en dat ik niks meer heir, of Va komt eens naar boven liet ons Moe ons verstaan!!
Ik was zowat in het begin van mijn puberteit, een jaar of twaalf dertien, als ik betrapt werd door ons Va op de wc
De wc bij ons dat was in de buiten, een hokje tussen de paardenstal en de varkensstal ingeklemd, met een deur met een hartje uitgezaagd, waarom dat overal een hartje was, weet ik niet maar het was zo
De wc op zich was een plank, op goed een halve meter van de grond, met midden erin een gat, met een houten deksel erop
Als ge U neerzette om uw grote behoefte te doen, kleine behoeften deden de mannen niet op die wc,
Het was de kunst om uw behoefte niet op de voorganger zijn deel te laten vallen, ge moest ook deze zo zacht mogelijk laten landen, wat toch enige ervaring vereiste;
Lukte ge daar niet zo goed in, dan kreeg ge af te rekenen met een familie dikke zwarte vliegen die rustig aan hun middag maal bezig waren
Als ze zich verschrokken, storten zich met zijn allen gelijk op de uitgang af, als ge dan het ganse gat bedekt had met uw gat, vlogen die beesten met horden tegen uw kont; Als ge U daar niet aan had verwacht , gebeurde het al eens dat de wc deur openvloog met iemand er achteraan
Ook zo een keer toen de pater Hubert van Merem op bezoek was in de zomer, in de zomer waren die beesten in hun element, zij beschouwden het wc kot tot hun territorium , waar niet werd aan ge tornt
Vliegt me die wc deur toch open, met de pater er achteraan, met zijn onderbroek in zijn handen, en zijn pij opgetrokken tot aan zijn buik, zijn spierwitte benen staken er onderuit, een mooi zicht dat wel
Vlak voor de wc deur lag de mesthoop, de wc deur draaide naar binnen toe, naar buiten ging niet , want dan kwam de deur tegen de mestkuil; Dus de pater de deur uit , struikelt in zijn haast over de drempel van het wc kot, en duikelt pardoes in de mestkuil;
Terwijl hij recht kroop trok hij aan zijn onderbroek om deze omhoog te krijgen , maar dat lukte niet zo maar een twee drie,
Hebt ge al een witte pater op een mesthoop zien dansen, dan kunt ge U voorstellen wat voor een zicht dat was
Ik was toevallig een kar mest aan het laden , en zat dan ook op de eerste rij, om het gebeuren gade te slaan
Als ik dan s’ avonds het verhaal wou vertellen aan mijn zussen, werd me het zwijgen opgelegd door ons Moe, best te nie beschéemd (zijde ge niet beschaamd) om met ne pastoor te laachen
Moe dat is toch genen pastoor Moe; Dat is nen pater Moe
As ich zeg, dat het nen Pastoar is , dan is hé nen Pastoar, goe verstoan en ga maar naar boven, en dat ich tich nie mé heir
Mijn zussen ipv; mij gelijk te geven hielden zich zoals altijd afzijdig in zulk debat
Terwijl Ik naar boven liep, kon Ik toch niet na laten om alsnog gelijk te krijgen; En toch is het nen Pater mompelde Ik nog rap
Ons Moe moet mij wel heel goed gekend hebben, want nog geen twee trappen hoog had ze me al vast aan mijnen broekspijpen;
Veel sneller dan Ik de trappen opliep, was Ik terug beneden
Ge moet weten, ons Moe was niet goed te been, maar net die dag had ze blijkbaar geen last van Jicht, waar ze anders altijd over klaagde;

Dus nadat ik betrapt was op onzedelijke handelingen, vonden Va en Moe in overleg, dat het tijd werd om voorlichting te geven, en wie was daar de geschikte man voor .
Juist mr. de pater van Merem
Zaterdag namiddag gaat ge naar de witte paters van Merem
Moe wat moet ik daar gaan doen ?
Eens gaan babbelen met de pater
Wat moet ik met hem gaan babbelen
Tut tut tut , ge gaat de Zaterdag en daarmee uit
Ik de zaterdag met de fiets op naar Merem
In de zelfde week was er op school in Genk iets gebeurt, ik werd ten onrechte gestraft door meester Jan, die opzichter was tijdens de speeltijd, en moest de zaterdag naar school komen om een strafstudie uit te zitten tot middag
Ik was razend , als me onrecht werd aangedaan,thuis ge komen zeg ik tegen Moe ik ga niet meer naar school: gedaan
Hoe, niet meer naar school
Meester Jan heeft me gestraft en ik had nies gedaan, en moet zaterdag naar school gaan om strafstudie te gaan zitten tot middag
Ge gaat morgen naar school juist gelijk alle dagen, verstaan
Ik ga nie meer
Dat zullen we wel eens zien, als Va terug is
Ik ga nie meer
Donderdag en vrijdag thuis gebleven ondanks alle dreigementen
Er moest wel meer aan de hand zijn geweest op de school
Misschien was de leraar handtastelijk geweest , want dat onze Willy zo drastisch reageerde, daar moest meer achter zitten
Ik was ondertussen al naar Hasselt naar de vakschool getrokken, om me daar in te schrijven, die vroegen mij ook het hemd van het lijf , welk de reden was waarom ik niet meer naar de vakschool in Genk wou
Mijn uitleg dat ik onrechtvaardig was gestraft, en daarom besloten had om het daar af te stappen onder het schooljaar, daar geloofde geen mens in
Er werd blijkbaar druk overlegd tussen de beide vakscholen en thuis, want zondagavond zij ons Moe, Maandag gaat ge weer in Genk naar school, en ge zult niet gestraft worden, en nu wil ik niks meer horen
Ik ben de maandag dan maar naar de school in Genk gegaan, zeker tien keren overwoog ik om te spijbelen, ik was overtuigd dat ik bij directeur zou worden geroepen, en een nog veel zwaardere straf zou oplopen, uiteindelijk met de moed in mijn schoenen , op het laatste moment voor de bel ging, kwam ik de speelplaats op, links en rechts loerend waar de vijand zich ophield
Er gebeurde de eerste lesuren niets, ik verwachte elk moment bij de directeur te worden geroepen, om 5 uur als de school gedaan was , zat ik nog altijd nerveus te wachten, zou ik weg geraken?, ik mengde mij , onder een groepje kameraden, zoveel mogelijk het midden van het groepje opzoekend, die naar de fietsen rekken trokken, ik verwachte elk moment bij de kraag te worden gevat of te worden terug geroepen
Maar niets van dit alles gebeurde
Onderweg naar Merem zat ik me maar steeds af te vragen, waarom ik naar de pater moest.
Zou het om de affaire van de school gaan, of zou het te maken hebben met de zedenfeiten gepleegd op de wc thuis, erg gerust was ik er niet in
Mijn fiets plaatste ik tegen de muur van het klooster, keek eens links en rechts, maar geen beweging achter de vensters te bespeuren , niet bevorderlijk voor mijn al wankel vertrouwen op dat ogenblik, ik pakte al mijn moed onder mijn arm en trok naar de hoofdingangsdeur, ik zocht naar de deurbel , ik zag alleen een handvat uit de deurpost steken
Ik zal daar maar eens aan trekken
Gong- gong- gong
Het duurde een hele tijd voor ik wat achter de deur hoorde
De deur ging op een kier open, en daar stond een oude witte pater
Waarvoor is het mijne joeng!!
Ik kom voor de pater die altijd bij ons komt preken
En waar woont ge me ne joeng
In Eik pater
‘Kom maar binnen’
Ik achter hem aan, hij opende de deur van de salonkamer, wacht hier maar even, zet U zolang maar
Een eeuwigheid leek het me, eer pater Hubert kwam opdagen
Kom maar mee me-ne joeng
Ik volgde op enkele passen , zonder iets te vragen of te zeggen
We kwamen in een soort kapel terecht, met een altaar, waar we voor halt hielden
Een luguber oord voor mij , ik voelde me alles behalve op mijn gemak
En Willy hoe gaat het ermee?
Eh, eh goed pater
‘En bij U thuis? ‘
‘Ook goed pater’
Waar wilde die naartoe? Ik voelde mij alles behalve op mijn gemak
‘Zeg Willy wat is er gebeurd op school?’
‘Lap daar had ge het gedonder’
‘Meester Jan heeft me ten onrechte gestraft Pater’, en daarom wilde Ik niet meer naar die school
Wat had ge gedaan? dat hij U straf gaf!!!!
Ik had niks gedaan pater , het waren andere die aan het vechten waren
Hum , hum, ik zal het maar geloven
Dat was nu iets waar ik razend van werd, hij deed alsof , maar ik wist dat hij me niet geloofde, net zoals iedereen trouwens
‘Is er niks anders gebeurd met meester Jan ?’
‘Hebt ge niets met meester Jan aan de hand gehad? ‘
‘Ik begreep niet waar hij naar toe wilde’, en besloot maar af te wachten naar wat nog zou volgen
‘Blijkbaar vatte hij mijn zwijgen als een bevestiging op’
‘Heeft meester Jan U aangeraakt?’
Nu kwam de aap uit de mouw; Ons Moe had niet beter op gevonden dan Pater Hubert in te lichten over het geval op school, en het waarom dat Ik niet meer terug naar die school wou gaan; In de gedachten-gang van ons kon mijn versie van het accident op school nooit kloppen
‘ Er moest meer aan de hand zijn geweest!!’
‘Hoe aangeraakt ?’( waar wilde de pater toch maar naar toe, wat had dat ermee te maken )
‘Heeft hij je betast ? ‘
Eindelijk begon mijne frank te vallen, ik had zo links en rechts al wat van kameraden opgevangen dat er ook zoiets bestond van mannen met elkaar, maar niemand van ons wist daar het fijne van, de woorden seks, homo, en andere stonden nog niet in het woordenboek van Vandaele en konden ook niet opgezocht worden
Nu zag ik in een flits mijn kans schoon om meester Jan lik op stuk te geven. Ik hoefde alleen maar te knikken
Gelukkig kreeg ik mijn verstand tijdig terug, en dacht dat die man wel getrouwd kon zijn en kinderen kon hebben, en wie weet vloog hij wel van school
‘Neen pater daar is niets gebeurd’
‘Ja maar heeft hij ook geen voorstellen gedaan’
Nu voelde ik me terug in men element
Welk voorstellen pater ? (hier gingen de raadsels ontcijferd worden )
Ik zag de pater twijfelen hoe hij dit moest formuleren
Heeft hij je nergens aangeraakt ? (Weeral die vraag°)
Nee pater, met meester Jan heb ik meestal ruzie, en wij spreken haast nooit met elkaar, als hij tegen me spreekt is het om straf te geven
De pater geloofde me nog steeds niet , maar vermits ik niets belastend over meester Jan wou zeggen, moest hij wel ophouden met zijn insinuaties
Ik was al blij dat ik stilaan de bovenhand kreeg in het gesprek
Ineens veranderde de pater van onderwerp
‘Hoe zit het met de voorlichting ?’
‘Voorlichting van wat ?’ ( ik wou niet in mijn kaarten laten kijken, wat ik al wist)
‘Weet ge vanwaar de kinderen komen en hoe ze verwekt worden’ ?
Ja pater , ik heb daar een boekje over gelezen ( nog maar een week geleden gevonden ineen oude kartonnen valies op zolder)
Waar heb ge dat boekje dan vandaan gehaald ? ( nu moest ik alweer iets gaan bekennen , en dat kon weer gevolgen hebben voor mij)
Op onze zolder gevonden, tussen een aantal leesboeken van ons Moe
En wat stond daar allemaal in ?
Van alles Pater!
Wat van alles? Willy
Hoorde Ik daar geen licht dreigende ondertoon in het gesprek sluipen ;Nu kwam Ik pas goed op dreef, nu kon Ik mijn fantasie zijnen gang laten gaan
‘Hoe kinderen werden gemaakt en zo meer ‘
Daar had hij zich toch niet aan verwacht
‘Wat bedoelt ge met en zo meer ‘
‘Standjes Pater’
‘Waat, welke standjes ?’
‘De missionaris stand oa Pater’ die herinner Ik mij nog het best Pater
Wat ,hoe Missionaris standje
U bent toch ook in de missie geweest, U moet dat toch beter weten dan Ik
Dat had beter niet erbij gezegd, maar soms neemt de duivel in mij de bovenhand ( ondanks alle reserve aflaten die Ik had staan)
Ik had ze niet zien aankomen, maar voelde ze des te feller
Die hebt ge verdiend manneke
U hebt toch zelf gevraagd over die standjes
‘ Nu was Ik voorbereid,
‘De uithaal naar mijn hoofd, wist Ik maar net te ontwijken
Waren er nog van die dingen ge me moet vertellen ?
Nee Pater wou Ik antwoorden , maar die verrekte duivel zat weer op mijn schouder
Eerst wat treuzelen met mijn antwoord leek mij een goede tactiek; Nu was Pater Hubert helemaal in de ban
Wat hebt ge nog meer gezien in dat boekje
Niet in dat boekje Pater , daar zaken meer van die boekjes in, met van alles
Vertel ( de spanning in zijn stem kon Ik van op afstand goed voelen, Ik trok mij onopvallend een stapje achteruit
Eh, Eh, ……………..
Komt er nog iets van ?
Eh, Eh, ……….. vrouwen scheren zich daar van onder;
Ik had dat bij Scouts, van oudere Scoutsmannen horen vallen, ze hadden niet gezien dat Ik toevallig in hun buurt stond te luisteren
Natuurlijk geloofde Ik daar niks van, maar nu had Ik de kans om het van hogerhand te horen bevestigen;
Als er een iemand het zou zeker weten, dan toch zeker de biechtvader van de vrouwen in de missie tijd , want voor mij stond dit op plaats één van het plegen van onkuisheid mocht het waar zijn
Waarom zouden vrouwen zich daar scheren ?????
Uit zijn verbazing merkte ik op dat hij hier nog niet van gehoord had in de biecht
‘Nu kon Ik pas echt mijnen gang gaan’
Volgens dat boekje , zijn het de mannen die er op aandringen
Waarom zouden mannen dat willen ??
Dat weet Ik ook niet pater
Als bij toverslag verdween de spanning op zijn gezicht ( waar Ik zo hard voor gewerkt om die te bereiken
Dat mocht niet gebeuren, dan maar er iets bij gefantaseerd
Enfin Pater, daar stond bij dat mannen daar beneden soms controle gaan doen; Er stond wel niet bij Pater welke controle ze daar beneden uitvoerden,
‘Wat er wel bijstond dat ze dat deden als ze een valling hadden‘
Het schijnt even goed te werken, als bij een verkoudheid boven een kom met heet water en kruiden gaat hangen met een keukenhanddoek over het hoofd
Ik denk dat het daarvoor is Pater, niet iedereen heeft van die kruiden in huis Pater
Zelden iemand met zijn mond vol tanden zien staan als Pater Hubert toen
‘Ge bent mij iets aan het wijsmaken hé manneken?’
Maar nee Pater, het stond allemaal in die boekjes
‘En waar zijn die boekjes nu?’
Ik heb ze verbrand Pater, Ik was bang dat mijn zussen ze zouden vinden, wie weet wat die er zouden mee aanvangen
Een ding wist Ik zeker, als een van hen het in haar hoofd zou krijgen, om zich daar beneden te scheren met Va zijnen schaas( scheermes ), zou de ramp niet te overzien.
Gelukkig was de Pater niet meer duizelig, en had hij mijn oor niet meer nodig om zich recht te houden
Plots veranderde hij van onderwerp; Hoewel ik er nog graag was op doorgegaan
‘En hebt ge al onkuisheid gedaan ????’
‘Welke onkuisheid Pater ? ‘
‘ Begin maar bij masturbatie’
‘Dat woord had ik nog maar net vorige week voor de eerste keer gehoord van Louis van Maeijers ( Louis was mijn beste vriend ),
‘Louis wat betekent masturbatie ?
‘Awel joeng : trekken, afspelen , of moet Ik er een tekeningetje bij moaken ;
Nee louis niet nodig
Aan die vraag had ik mij niet verwacht’
Om wat tijd te rekken vroeg ik wat bedoeld ge pater??
‘Of ge U al eens masturbeert
Dat was een duidelijke vraag, waar ik niet zo onmiddellijk onderuit geraakte , ik dacht ik zal maar toegeven anders gelooft hij ook niets meer van het verhaal van meester Jan.
‘Ja pater ‘
‘En hoe dikwijls ‘
‘Wat is dikwijls pater ‘
Aan mijn oor voelde Ik dat dit niet het juiste antwoord was op zijn vraag ( had zijn evenwicht weer verloren )
‘Elke dag, een of meerdere keren’
‘Ik voelde mijn moment gekomen’
‘Meestal een keer of vier per dag pater’
Ik zag hem denken ,nu is hij met men voeten aan het spelen
‘Is dat niet een beetje overdreven’
Als ik in bed lig , er niet bijgeteld ( Daar had hij niet van terug )
‘De pater werd er zowaar ongemakkelijk van’
Ik voelde me in mijn sas, ik had leiding van het gesprek weer in handen, om die te behouden moest ik hem wat choqueren, maar zo gemakkelijk liet de pater zich niet doen , want zijn volgende vraag verraste me compleet.
Hebt ge ook al onkuisheid gedaan met iemand anders ???
Wat bedoeld ge pater? ( nu was mijn interesse gewekt)
Met iemand van het andere geslacht , of van het zelfde geslacht
Nee pater , met geen van beide ( met de meisjes had ik anders wel gewild , maar uit die hoek was tot nu toe geen interesse gebleken )
Allee het is genoeg voor vandaag
Maar zo zou ik me niet laten afschepen
Hoe pater, met het andere geslacht !!!!
Laten we er maar over ophouden, later komt ge daar wel vanzelf achter ( Later , nu moest ik het weten )
Dat is niet ernstig pater
Ik moet U alles vertellen, en gij wilt me niets vertellen
Ik zag hem twijfelen, zou hij me de raadsels van het andere geslacht gaan ontsluieren, of toch niet
Later als ge groot bent dan vertel ik dat wel eens
Verdomme, wat zou ik graag alles geweten hebben, over de onkuisheid met het andere geslacht, want wat in dat boekje stond daar gingen mijn haren nog niet van recht staan , laat staan de rest
Pater
Nee joeng , ge zijt nog veel te jong
Kom we gaan pater prior opzoeken, eens kijken of hij niets te snoepen in huis heeft
Ik had veel voorlichting gekregen , maar ik zag dat zijn besluit vaststond, en dat ik het met een snoepje zou moeten doen
Ik terug naar huis, met de fiets
Onderweg bedenkend, hoe kon ik wraak kon nemen op ons Moe en Va die me in die situatie hadden gebracht
En menneke hoe is het geweest bij de pater ?
Goed Moe
Wat goed
Gewoon goed
Waarover hebben jullie gepraat ?
Over van alles
Wat is dat van alles
Van alles en nog wat
Ga Va maar helpen op het veld
Het bezoek aan de pater heeft me jaren bezig gehouden, er blijkbaar nog vele mysteries die ik nog diende te ontrafelen
Maar ik mag wel zeggen: Ik was een vlijtige leerling.
Mijn lief en later mijn vrouw Kaatje vroeg dikwijls argwanend, bouw hebts tich dat allemoal geleierd (waar hebt ge dit allemaal geleerd)
Goed opgelet Kaatje tijdens de les
Ve zin toch samen noaw dezelfde school gewest !!!
How Kaatje ich ben woal verder goan studeren
Hmm zou kunnen

Enkele weken later
De pater was weer eens op bezoek geweest
Aan ons Moe te zien was het hele verhaal te berde gebracht
Het eerste waaraan Ik zag dat hij uit de biecht had geklapt, was de schaas van Va had een andere plaats gekregen in huis, was verhuist naar het opkamertje waar Moe en Va sliepen

Enkele maanden later

Ik was bij de scouts van Genk Termien, elke zondag namiddag met de fiets naar Genk
Daar hadden wij de tijd van ons leven
Onder grootte vakantie gingen wij op kamp in de Ardennen
Raad eens wie onze proost was die met ons mee op kamp ging!!!
Juist ja: Pater Hubert
De eerste dag dat wij gearriveerd waren, in de namiddag liep ik hem toevallig tegen het lijf
Ha, dag Willy
Ik verbouwereerd : Wat doet U hier Pater ???
‘Ik ben de proost van de scouts van Genk’
‘Hoe lang blijft U hier Pater ?’
’Voor de ganse tijd dat het kamp duurt’
‘Daar ging mijn vermeende vrijheid.’ Mijn humeur daalde direct met verschillende graden
Willy als ge heimwee hebt en ge wilt wat praten, mijn deur staat altijd open
Daar lag mijn wraak voor het grijpen
O maar dat is fijn Pater, Ik voel me nu al eenzaam, Ik ben blij dat Ik bij U mag komen slapen
Op zijn gezicht kon Ik de gelukzaligheid aflezen
S ’avonds na het eten en de afwas , iedereen trok naar bed
Plots stond de Pater aan de ingang van de tent
Met zijn ogen zocht hij de tent af om mij te vinden, een tent van 25 bedden
Na wat door de tent te hebben gestruind, vond hij mij in de uiterste hoek van de tent
Willy als ge bang bent of heimwee hebt moogt ge met mij mee komen slapen
Laat maar Pater, vandaag blijf Ik bij de andere hier slapen, morgen kom Ik zeker bij U liggen Pater
Met een lang gezicht vertrok hij naar zijn tent
Elke dag herhaalde zich het zelfde scenario; Elke dag werd zijn gezicht langer
Mijn scouts vakantie was uiteindelijk toch een succes, ondanks dat Ik niet bij de Pater heb kunnen slapen ; Wie weet wat hij mij nog allemaal had kunnen leren; Of Ik hem, want ondertussen had Ik ook niet stilgezeten

Toevoegen aan favorieten

Ingezonden door

Willy Claes

Geplaatst op

10-09-2018

Over dit verhaal

Waar gebeurd verhaal in mijn jeugd beleefd

Geef uw waardering

Er is 0 keer gestemd.

Social Media

Tags

Waargebeurd

Reacties op ‘Pater van Merem’

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit verhaal, een reactie plaatsen kan hieronder!

Reageren

We gebruiken uw gegevens alleen om te reageren op uw bericht. Meer info leest u in onze Privacy & Cookie Policy.

Wilt u direct kunnen reageren zonder elke keer naam en e-mailadres in te voeren? Meld u hier aan voor een account!

Laatste nieuwsberichten

  • 24-04 - Die keer dat mijn klimvakantie met de au...

    Nu klim ik al enige tijd, maar aangezien ik in een land woon waarin de Utrechtse heuvelrug zo ongeveer de meest indrukwekkende ‘berg’ is die we hebben, heb ik weinig meer van g...

  • 17-10 - 1001KorteVerhalen.nl online!

    In navolging van 1001Gedichten.nl hebben we een nieuwe website opgezet speciaal voor Korte Verhalen. Meld je aan en plaats nu je verhalen.

Bekijk oudere nieuwsberichten »